preloader
Awesome Image

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR

DANIŞMAN/AKADEMİSYEN

21. YÜZYILIN EĞİTİMİ VE ÇOCUK

DANIŞMAN / AKADEMİSYEN

21. YÜZYILIN EĞİTİMİ VE ÇOCUK


Ankara do
ğumlu olan Prof. Dr. Servet Özdemir, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü’nden lisans derecesini, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini, 1989 yılında ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı’ndan doktora derecesini almıştır. 1994 yılında Ohio State Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunan Özdemir, 1995-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda doçent ve 2003-2014 yılları arasında aynı üniversitede profesör olarak görev yapmıştır. 2001-2002 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim üyesi ve Üniversite Genel Sekreteri olarak görev yapan Prof. Dr. Özdemir, 2003-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürü ve 2004-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Özdemir, eğitim yönetimi alanında yazar, editör, çeviri editörü, araştırmacı ve proje yürütücüsü gibi farklı görevler altında onlarca çalışmaya imza atmıştır...

  • Takip Et: