preloader

Başkanın Mesajı


Dr.Öğr.Üyesi Hamit AKÇAY

    Daha iyi bir dünya mümkün. Daha iyi bir dünya, çocukla mümkün. Daha iyi bir dünya, çocuğu merkeze alan anlayışlar, çocuğu merkeze alan uygulamalar, çocuğu merkeze alan işler ile mümkün. Çünkü çocukluk yeryüzündeki cennettir. Çünkü çocukluk daha iyi insanlık için mümbit coğrafyadır. Çocuğa Değer Katanlar hareketi işte böylesi bir anlayış ile ortaya çıkmış, çocuk merkezli bir dünyanın inşası için önemli bir misyon üstlenmiştir. Bu misyonun yerine getirilebilmesi ise ancak bilgi, bilinç ve farkındalıkla mümkün olacaktır. Güzel işlerin izlenmesi, takdir edilmesi, taltif edilmesi daha güzel işlerin yapılması için sıçrama tahtası işlevini görür. Çocuğa Değer Katanlar konferansı ve Ödülleri çocukla ilgili çalışmaların güçlü bir zeminde icra edildiği, kıymetli çabaların değerlendirildiği, muhteşem işler yapan kişi ve kurumların  ele alındığı Türkiye’nin en büyük, en önemli platformudur.Çocuğa Değer Katmak İçin Yola Çıktık.. Çocuğa Değer Katanlar...

Çocukluk, insan fıtratının en temiz bölgesidir. Çocukluk insan ömrünün en mübarek zamanıdır.

 Çocuk insan tabiatının en mümbit bahçesidir. Bu yüzden filozoflar, şairler, âlimler yüzyıllar boyunca çocuğu insanlığın kalbi, yuvası, evi olarak tasvir etmiş ve şirazesinden çıkan insanlığı bu yuvaya dönmeye davet etmiştir. Çocuğa değer katanlar bu davete icabet etmek için atılmış bir adımdır. Çünkü çocuk için çalışmak, çocuğu dikkate almak, çocuğu merkeze almak aynı zamanda insanlığı, insanoğlunu merkeze almak demektir. Bu çerçevede Çocuğa Değer Katanlar Derneği öncelikli olarak, toplumun geleceğe uzanan temel yapı taşları olan çocukların sağlıklı biçimde fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlayabilmeleri için her tür ilmi ve sosyal çabayı ortaya koymayı ve bu katkıyı güçlendirecek etkinlikleri toplumun gündemine sokmayı hedeflemektedir. Sağlıktan spora, sanattan, bilime ve kültürden geleceğe uzanan olgunlaşma süreçlerinde çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak, katkı sağlayan kişi ve kurumları kalıcı ve gerçek gündem olarak toplumun dikkatine sunmak çocuğa değer katanlar derneğinin asli amacıdır.

İnsanlığın bu dünyada iken ulaşabileceği cennet çocuk ve çocuklardır. Gelin bu cennetin asude sakinleri olabilmek için el ele verelim.

 

Kamuoyunda Çocuk Duyarlılığını Arttırmak, Çocuk Merkezli Bir Dünyanın İnşa Edilmesine Fikri Katkı Sağlamak İçin  Uluslararası Çocuğa Değer Katanlar Kongresi Ve Ödül Töreni" Organizasyonunu Düzenliyoruz...

Dünün Çocuklarından, Bugünün Çocuklarına Uzanan Köprü…

*

Çocuğa Değer Katan kişi, Kurum Ve Kuruluşlar…

*

Farklı Baktılar, Anladılar, değer Kattılar…

*

Düşündüler, Ürettiler, hayata Geçirdiler...

*

Daha İyi Bir Dünya İçin onlar Çocuğu Merkeze Aldılar; Çocuğa Değer Kattılar…

*

Çocuğa Değer Katanlar Ödülleri Çocuğu Merkeze Alan,onlar İçin Anlamlı Ve Değerli Üretimler Yapan Kişi Ve Kurumları Belirlemek ve Takdir Etmek İçin Tasarlandı

*

Çocuğa Değer Katanlar Konferans Ve Zirvesi Türkiye'nin Bu Alanda Yapılmış En Büyük Organizasyonu.

 *

Bu Organizasyonda Dünyaca Bilinen İsimler, Eğitimciler, Akademisyenler, Psikologlar, Pedogoglar Konu İle İlgili Anne Ve Babalarla Buluşuyor

*

Yeni Fikirler, Yeni Yaklaşımlar, Yeni Metodlar, Çağın Ruhuna Uygun Çözümler, Çocuğa Katılacak Değerler Bu Kongrede Dile Getiriliyor

*

Çocuğa Değer Katanlar Fuar Organizasyonunda Çocuk Merkezli Kurumlar, Ürünlerini Sunmakta, İnovatif, Farklı, Özgün Ürünler Bu Fuarda İlk Kez Gün Yüzüne çıkmaktadır

*

1000 Kişilik Katılımcının Yer Alacağı Konferansta Anneler, Öğretmenler, Veli Yakınları, Halka Açık Olup Belediye Başkan Ve Eşleri, Medya Kuruluşları, Sponsor Firmalar Yer Alacak.MİSYON / VİZYON

Çocuk, sözlükte en genel anlamıyla, anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan olarak tanımlanmaktadır.

 

 

Bu genel tanımın ana fikri, ‘gelişme döneminde bulunan insandır. Bu çerçevede Çocuğa Değer Katanlar Derneği öncelikli olarak, toplumun geleceğe uzanan temel yapı taşları çocukların sağlıklı biçimde fiziksel ve ruhsal gelişimine yapılabilecek toplam katkıyı ele almakta ve bu katkıyı güçlendirecek etkinlikleri toplumun gündeminde öncelemeyi hedeflemektedir.

 

 

Sağlıktan spora, sanattan bilime ve kültürden geleceğe uzanan olgunlaşma sürecinde çocuklarımızın dünya ortalamasının üzerine çıkabilecek bir gelişme standardı yakalayabilmeleri için, çok güçlü potansiyellerini kullanılabilir kapasitelere dönüştürebilmeleri için gerekli yaşam alanlarının oluşturulması ve içeriklendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamayı ve katkı sağlayanları buluşturmayı amaç edinmiştir.

 

 

Bu yıl 3.sünü yapacağı “III.ULUSLARARASI ÇOCUĞA DEĞER KATANLAR KONFERANSI VE ÖDÜLLERİ PROGRAMI” ile toplumun geniş kesimlerinde öncelikle farkındalık oluşturmayı ve farkındalık düzeyi oranında somut adımlar üreten etkinliklere tahvil ederek; bugünün sorunlarını geleceğe taşımak yerine, yarının çözümlerini şekillendirecek sağlıklı nesillerini inşa etmeyi şiar edinmiştir.

 

Çocuğa Değer Katanlar Derneği

Gönüllüleri